Dr. Wenche Sabel

Dr. Wenche Sabel


Dr. Wenche Sabel ble (etter først å ha studert psykologi,sosiologi og pedagogikk ved Universitetet i Oslo) cand.med i 1981. Hun utdannet seg først til spesialist i allmennmedisin og virket som allmennlege i flere år.  Etter dette utdannet hun seg til spesialist i anestesiologi.


Hun har arbeidet som anestesiolog ved Aker Universitetssykehus, Diakonhjemmets sykehus og ved Ullevål Universitetssykehus hvor hun også jobbet som akuttlege på legeambulansen i mange år.


Wenche Sabel har i tillegg gjennomført Nordisk spesialistutdanning i Algologi (Smertemedisin). Hun har vært seksjonsoverlege ved Smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus og ved Kompetansesenter for lindrende behandling (palliativ behandling) Ullevål universitetssykehus.


Dr. Sabel er medlem av Norsk Smerteforening (NOSF), IASP (International Association for the study of Pain), SASP (Scandinavian Association for the study of Pain) og EFIC (europeisk smerteforening).


Dr. Sabel holder regelmessig kurs og foredrag for leger og pasienter om smerte og smertebehandling og leder Smerteskolen ved Smerte-Medisinsk Institutt.


Når hun har tid til overs maler hun bilder i akvarell, olje og akryl og noen smakebiter er spredt rundt på web-sidene.

Copyright 2020 © All Rights Reserved

Smerte-Medisinsk Institutt AS

Våre telefontider:

8:30-12:00 og 13:00-15:00